קורס הכשרת עוזרים פרלמנטרים

סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט מוסן מנת. קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי נולום ארווס סאפיאן – פוסיליס קוויס

עלות הקורס:  1,499

לצאת מהאתר?

לצאת מהאתר? ניתן ליצור עמנו קשר כאן או בטלפון 058-687-1180