קורס חקיקה ורגולציה

מטרת הקורס:

מטרת הקורס היא להכיר את מבנה השלטון הישראלי (בעיקר הכנסת) ואת הדרכים להשפיע עליו. במהלך הקורס נסקור את מבנה השלטון מזוית יישומית, נכיר את הכלים הפרלמנטריים העומדים לרשות חברי הכנסת וכלים ממשליים אחרים העומדים לרשות השלטון המרכזי והמקומי; נמפה את האינטרסים השונים הפועלים על השלטון פנימה והחוצה; נבין מהי שדולה (לובי),  נאפיין את מערך היחסים בין השלטון ובין האינטרסים שונים,  נתבונן על יחסי הגומלין בין עבודת הלובי ובין תחומים נושקים כגון יחסי ציבור, פוליטיקה פנימית ועוד; כל זאת תוך ניתוח מקרי בוחן מן השנים האחרונות והתבוננות על השתקפותם בתקשורת בישראלית.

הקורס מתאים גם לנציגי חברות וארגונים.

נושאי הלימוד:

 • כלים פרלמנטרים וזירת הממשל
 • מערכת קבלת ההחלטות בישראל
 • מיפוי בעלי האינטרסים בזירת הממשל
 • בניית מסרים ותפקידה של התקשורת במערכת הפוליטית
 • המסגרת הרגולטיבית של הלוביסט
 • אסטרטגיה של מאבקים
 • ניתוח מהלכים פוליטיים
 • תקציב המדינה וחוק ההסדרים
 • ניתוחי אירוע ותרגול ועוד
   

מבנה הקורס:

13 מפגשים, אחת לשבוע בני 3 שעות נטו למפגש

© כל הזכויות שמורות למרכז הישראלי להכשרה פוליטית  |  ט.ל.ח